Tietoa minusta

Olen vuonna 1949 syntynyt nykyisin Hämeenlinnassa asuva ihminen. Synnyin Hyvinkään maalaiskunnassa ja kävin kouluni Kytäjällä ja Hyvinkäällä. Opiskelin Helsingin yliopistossa. Olen asunut Hyvinkäällä, Helsingissä, Kööpenhaminassa, Brysselissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Koulutukseltani olen valtiotieteen tohtori ja lääketieteen kandidaatti. Työkokemusta on kesätöistä maataloustöissä, lyhyt Hesperian sairaalan vt apulaislääkäriys, toimihenkilönä nuoriso- ja rauhanjärjestöissä ja pisimmän jakson tutkijana sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä alkaen vuodesta 1982. Keskeisiä työpaikkojani olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edeltäjäorganisaatiot, Maailman Terveysjärjestö (WHO) ja Tampereen yliopisto. Vuodesta 2000 olen ollut Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, nykyään emeritusprofessori. 

Luottamustehtäviäni

  • Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu 2017-
  • Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja 2021-
  • Kanta-Hämeen maakuntahallituksen jäsen 2017-2021
  • Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen 2019-

Olen toiminut vuosien varrella monissa eri luottamustehtävissä kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä, tieteellisissä seuroissa, Suomen Akatemiassa, valtionhallinnon asiantuntijaryhmissä, yliopiston laitosjohtajana ja vararehtorina. Kunnallisissa luottamustehtävissä olen toiminut Hämeenlinnan lisäksi Hyvinkäällä 1972-1976, Pirkanmaalla 2005-2011 ja Päijät-Hämeessä 2013-2016.

Vasemmalla näet blogieni teemat. Klikkaamalla "Hämeenlinnasta" voit selata aikajärjestyksessä kirjoituksia Hämeenlinnan kuntapolitiikkaan liittyvistä aioheista. Suomalaista yhteiksuntaa yleisemmin liittyviä kirjoituksia on osastossa "Suomesta", kansainvälisiä teemoja osastossa "Maailmasta" ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevia blogikirjoituksia osastossa "Soteproffalta".

Kirjallisia tuotoksiani muualla kuin tässä blogissa

Olen kirjoittanut yksin tai yhdessä tutkijatoverien kanssa yli 300 artikkelia, kirjaa tai muuta julkaisua. Seuraavassa on linkit joukkoon tieteellisiä artikkeleitani , jotka saattavat kiinnostaa niitä, joita blogini aiheet kiinnostavat:

Karila, Alpo & Vakkuri, Jarmo & Lehto, Juhani
Budgetary bias in the Finnish public hospital system
International Journal of Public Sector Management 4/2019
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121855/Budgetary%20bias_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lehto, Juhani
Sote-markkinoiden ja -työmarkkinoiden muutos
Talous & yhteiskunta 1/2018
https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/02/ty12018.pdf

Karila, Alpo & Vakkuri, Jarmo & Lehto, Juhani  
Budjettiharha julkisessa toimeksiantotaloudessa – esimerkkinä sairaanhoitopiirit
Hallinnon tutkimus 1/2017
http://elektra.helsinki.fi/se/h/0359-6680/36/1/budjetti.pdf

Lehto, Juhani
Sote-markkinat julkisen sääntelyn haasteena 2
Yhteiskuntapolitiikka 6/2017
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017111650726

Lehto, Juhani
Sote-markkinat julkisen sääntelyn haasteena
Yhteiskuntapolitiikka 4/2017
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703061962

Karila, Alpo & Vakkuri, Jarmo & Lehto, Juhani
Sairaanhoitopiirien talouden ohjausmallit ja niiden vaikuttavuus
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/2016
http://elektra.helsinki.fi/se/k/0356-3669/44/1/sairaanh.pdf

Lehto, Juhani & Sinervo, Timo & Tynkkynen, Liina-Kaisa
Valinnanvapaus ja integraatio: terveydenhuollon politiikkaideoiden muuttumat merkitykset
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/2016
http://elektra.helsinki.fi/se/k/0356-3669/44/1/valinnan.pdf

Alexandersen, Nina & Anell, Anders &Kaarboe, Oddvar & Lehto, Juhani & Tynkkynen, Liina-Kaisa & Vrangbaek, Karsten
The Development of voluntary private health insurance in the Nordic countries
Nordic Journal of Health Economics 4/2016
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/98975/the_development_of_voluntary_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lehto, Juhani
Rakentuuko sotesta kartano vai harakanpesä?
Talous & yhteiskunta 4/2015
https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/02/ty42015.pdf

Miettinen, Sari & Lehto, Juhani
Tilaaja-tuottaja toimintatapa tehokkuutena, historiana ja trendinä: toimintatavan käyttöönotto ja kehittäminen kuntaorganisaatioissa
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/2014
http://elektra.helsinki.fi/se/k/0356-3669/42/1/tilaajat.pdf

Lehto, Juhani & Tynkkynen, Liina-Kaisa
Älykkäästi suunnitellut sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat?
Yhteiskuntapolitiikka 6/2013 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312127624 

Liina-Kaisa Tynkkynen & Keskimäki, Ilmo & Lehto, Juhani
Puchaser-providers splits in health care – the case of Finland  
Health Policy 2013: 221.225
doi:10.1016/j.healthpol.2013.05.012

Talking about the institutional complexity of the integrated rehabilitation system – the importance of coordination
International Journal of Integrated Care 1/2013
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201604081401

Lehto, Juhani
Kysymys on hyvinvointivaltion rakenneuudistuksesta
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2012
http://elektra.helsinki.fi/se/k/0356-3669/40/4/kysymyso.pdf

Saltman, Richard & Vrangbaek, Karsten & Lehto, Juhani & Winblad, Ulrika
Consolidating national authority in Nordic health systems
Eurohealth 2012
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333144

Tynkkynen, Liina-Kaisa & Lehto, Juhani & Miettinen, Sari
Framing the decision to contract out elderly care and primary health care services – perspectives of local level politicians and civil servants in Finland
BMC Health Services Research 12/2012
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201208141025

Tynkkynen, Liina-Kaisa & Hakari, Kari & Koistinen, Timo & Lehto, Juhani & Miettinen, Sari
Integrating public and private home care services: the Kotitori model in Tampere, Finland
Journal of Integrated Care 5/2012

Miettinen, Sari & Ashorn, Ulla & Lehto, Juhani
Monta erityistä vai yksi kokonainen kuntoutuspolitiikka
Yhteiskuntapolitiikka 3/2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209117834

Lehto, Juhani
Harvardin opeilla terveydenhuollon rakennemuutoksia?
Yhteiskuntapolitiikka 4/2010  
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209117747

Lehto, Juhani & Blomster, Peter
1990-luvun alun lama ja sosiaali- ja terveyspalvelupolitiikan suunta
Yhteiskuntapolitiikka 3/1999
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209116511

Lehto, Juhani
Muuttuuko pohjoismainen sosiaali- ja terveyspalvelumalli?
Yhteiskuntapolitiikka 5/1998
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209116459

Ota yhteyttä!