SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUVAALEISSA EI VAIHDETA HALLITUSTA