Demokratia

TYÖNTEKIJÄT KELVOTTOMIA HYVINVOINTIALUEEN HALLITUKSEEN?

Julkisuudessa ja jopa valtion viranomaisen suulla on esitetty väärä tulkinta hyvinvointialuelain säädöksestä, joka määrittää vaalikelpoisuuden aluehallitukseen. Tulkinta, joka tekisi yli 200 000 työntekijästä vaalikelvottomia on vakava loukkaus kansalaisoikeuksia kohtaan. Se myös perustuu väärään käsitykseen lakia säätäneen edusklunnan tahdosta.

Lue lisää...

Puheenvuoro

Suomeen kohdistuvan perinteisen Venäjän hyökkäysuhan kasvamisesta ja perinteisten turvallisuustakeiden tarpeesta ja uskottavuudesta on väitelty. Samalla ovat jääneet liian vähälle huomiolle suomalaisten muut turvallisuusuhkat, joita voi pitää jopa Venäjän perinteistä uhkaa suurempina. Koko ihmiskuntaa uhkaavat ilmastomuutos, luontokato ja jostakin konfliktista valloilleen päässyt ydinaseiden käyttö. (alun perin julkaistu Hämeen Sanomien mielipidesivulla)

Lue lisää...

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN JÄSENYYKSIEN JAON VAIHTOEHDOT: laskuharjoitus ja poliittinen johtopäätös

Kuntavaaleissa valitun valtuuston ensimmäinen tehtävä on valita kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Media on jo nostanut esiin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset voimasuhteet keskeisiin hallintoelimiin tulisi syntyä. Kuntalain säädökset ohjaavat valintatapaa. SDP:n palaava valtuutettu ja kansanedustaja Johannes Koskinen on esittänyt varsin hyvin kuntavaalitulosta vastaavan jäsenyyksien jakoehdotuksen. Laskeskelen valintatapaa koskevan säännöstön pohjalta erilaisten vaihtoehtoisten jäsenyyksien jaon realistisia mahdollisuuksia. Löydän vain yhden erittäin täpärän vaihtoehdon, jonka toteutuminen edellyttäisi Kokoomuksen ja Perussuomalaisten yhteistyön nostamista Kristillisdemokraattien tuella Hämeenlinnan politiikan keskeiseksi asetelmaksi. Olisiko aika kypsä näin isolle poliittisen asetelman muutokselle? Toivottavasti ei.

Lue lisää...

HÄMEENLINNAN TORIPARKIN NOUSU JA TUHO? - oppia kunnallisen päätöksenteon mutkikkuudesta

Hämeenlinnan toriparkin viimeisin valmisteluvaihe jatkui vuodesta 2012 vuoteen 2020, jolloin valmistelu keskeytettiin. Ilman valtuuston uutta päätöstä valmistelua ei voi käynnistää uudestaan. Kahdeksan vuoden prosessi oli oppitunti kunnallisen päätöksenteon mutkikkuudesta ja siitä, että kunnan ylin päättävä elin vaaleilla valittu valtuusto on helposti kunnanhallituksen ja sen johtavien virkamiesten johdateltavissa. Valtuuston pitää olla päättäväinen, jotta se saa sen vallan, joka sille periaatteessa kuuluu. 

Lue lisää...

HARMAANTUVIEN MERKITYS NÄKYVIIN - GREY LIVES MATTER (GLM)

Yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja syrjäyttämisen keskeinen muoto on näkymättömäksi tekeminen. Nuorisoliikkeet ovat nousseet tekemään nuorison vaatimuksia näkyviksi, feminismi on tehnyt naisten palkatonta kotityötä näkymättömästä näkyväksi, Black lives matter -liike tuo näkyviin tummaihoisten elämän merkityksellisyyden. Tarvitaan myös Ikääntyvien merkityksen näkyväksi tekemistä - Grey Lives Matter (GLM)

Lue lisää...

SOTE-UUDISTUS VIHDOINKIN - JA MUKAAN JOITAKIN KORJAUKSIA JA HETI PERÄÄN TÄYDENNYKSIÄ

Hallituksen sote-uudistusesitys on luonut eduskunnalle lopultakin mahdollisuuden säätää uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnosta ja rahoituksesta. Esitystä käsitellään parhaillaan eduskunnan sote- ja muissa valiokunnissa. Tässä vaiheessa on vielä mahdollista korjata esityksen puutteita. Perustelen kirjoituksessani viisi muutosesitystä.

Lue lisää...

HÄMEENLINNAN SUURIN "PUOLUE"

Toisille vaikutusmahdollisuutensa jakavan nukkuvien puolueen (NP) kannattajakunnassa painottuvat nuoret. 18-24 -vuotiaiden keskuudessa NP:n kannatus koko maassa oli 65 % ja 25-34-vuotiaiden keskuudessa 57 %. Alimmassa tulokymmenyksessä NP:n kannatus oli 61 % ja kannatus aleni äänioikeutettujen tulojen kasvaessa. Ylimmässä tulokymmenyksessä nukkuvia kannatti ”vain” 24 %.

Lue lisää...

Hämeenlinnalaiset vaikuttavat kaupungin budjettiin

Asukasliikkeiden ansiosta kaupunginvaltuuston enemmistön tuen saaneiden budjettiesitysten kokonaissaldo on vahvasti kaupungin menoja supistava. Toriparkki olisi lähivuosina tuottanut pelkkiä menoja ja jatkossakin enemmän menoja kuin tuloja. Päiväkotien ja koulujen sulkemiset olisivat nekin tuottaneet ensin menoja korvaavien ratkaisujen rahoituksen muodossa ja myöhemminkin varsin pienet säästöt edes ylioptimistisissa konsultti- ja virkamiesarvioissa.

Lue lisää...

Päijät-Hämeen pörriäiskaappaus - Kokoomus haastaa sote-uudistuksen

Kokoomuksen runnoma Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysasemayksityistäminen muistuttaa sote-uudistusesityksen tiukentamisesta demokratian turvaamiseksi ja pörriäisten vallan rajaamiseksi

Lue lisää...

Voitko vaikuttaa?

Kaupunkilaiset pyrkivät vaikuttamaan Hämeenlinnassa monin keinoin ja moniin asioihin. Antaako kaupunki arvon vaikuttamiselle ja tukeeko se tietojärjestelmillään vaikuttamista?

Lue lisää...

Demokratia, vaihtoehtojen harkinta ja kilpailuttaminen sivuutettiin Hämeensaari-hankkeessa

Hämeensaaren areenahankkeen valmistelu antaa masentavan kuvan kaupungin päätöksenteon avoimuudesta ja demokraattisuudesta

Lue lisää...

Hallintosäännöstä ja demokratiasta valtuustossa syksyllä 2018

Valtaa on keskitetty kaupunginhallitukselle ja virkamiehille, mutta vastuu asukkaiden edessä on valtuutetuilla. Hallintosääntöön tarvitaan periaatteellisia muutoksia.

Lue lisää...