Hämeensaari

KAUPUNGINVALTUUSTON BUDJETTIKOKOUS 9.11.2020 - 30 äänestystä ja niiden taustoja

Valtuuston äänestykset käydään läpi jokaisen valtuutetun osalta artikkelin lopussa. Jutussa kuvataan ensin hieman yli vuoden kestänyttä budjetin valmisteluprosessiin kuulunutta kriisitunnelmien ja välillä jopa paniikkitunnelmien lietsontaa. Sitten käydään läpi kaupunginhallituksen budjettiesityksen valmistumisen yhteydessä eri puolueiden suunnilta esitettyjä budjettikannanottoja. Kannanotot ja äänestysteot ovat ristiriidassa keskenään. 

Lue lisää...

Hämeensaaren areenahankkeen käynnistys, oikaisupyyntö maaliskuussa 2019

Koska Hämeensaaren areenahanketta koskeva kaupunmkia vuoteen 2021 sitova suunnitteluvaraus tehtiin julkisuutta ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia vältelleen, on päätös syytä peruuttaa ja valmistella asia uudestaan.

Lue lisää...

Demokratia, vaihtoehtojen harkinta ja kilpailuttaminen sivuutettiin Hämeensaari-hankkeessa

Hämeensaaren areenahankkeen valmistelu antaa masentavan kuvan kaupungin päätöksenteon avoimuudesta ja demokraattisuudesta

Lue lisää...