Kirjasto

MITÄ UUSI VALTUUSTO PERII VANHALTA?

Vuodet 2017-2021 on eletty pikemminkin hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen turvaamisen kuin parannusten aikaa. Valtuustolta odotetaan myös tulevaisuuteen panostamista. Tästä on myös positiivisia esimerkkejä. Uuden sairaalan rakentaminen on saatu liikkeelle. Pääkirjaston peruskorjaus ja -parannus on saatu valmiiksi. Ehkä myös homekoulu- ja päiväkotiongelmassa on ylitetty pahin vaihe ja päästy alkuun tilanteen vuosia jatkuvassa korjaamisessa. Kauden kaksi suurta epäonnistumista ovat ydinkeskustan toriparkki- ja Areena-hankkeilla aiheutettu pysähtyneisyys ja oikeistoideologiaan nojautuneet epärealistiset talouden tasapainotusyritykset. Molempiin tarvitaan vaalien jälkeen vaihtoehtoiset suunnitelmat.

Lue lisää...

Kirjasto: Hämeenlinnan palvelujen aatelia

Kirjasto on ollut ja on edelleen kaupungin palvelujen edelläkävijä tietokoneiden ja nettiyhteyksien hyödyntämisessä, etäpalveluissa, lähi- ja kotipalveluissa. Ja kokemukseni mukaan myös henkilökunnan asiakaslähtöisyydessä. Kirjaston palvelutaso, laatu, asukaslähtöisyys, joustavuus remonttien ja muiden muutosten aikana on saatu aikaan puhtaasti julkisena toimintana. Ei siihen tarvita ulkoistamisia tai toiminnan pirstomista erilaisille bisnestä tekeville ”pörriäisille”.

Lue lisää...